Engleski jezik

Svaki čas počinje testom u kome se proverava koliko je usvojeno prethodno gradivo.

Za kandidate koji se spremaju za polaganje prijemnog ispita za engleski jezik i književnost program je proširen vežbama razumevanja pročitanog teksta i razumevanja odslušanog teksta, a sastav pišu kao domaći zadatak (ako žele) i nastavnik ga pregleda i komentariše.

PROGRAM

Upotreba člana u engleskom jeziku (The Article)

 • Neodređeni član
 • Određeni član
 • Izostavljanje člana

Imenice (Nouns)

 • Vrste imenica i njihova funkcija
 • Padež (padeška značenja)
 • Rod imenica
 • Množina imenica
 • Imenice koje imaju samo oblik jednine
 • Imenice koje imaju samo oblik množine
 • Složene imenice
 • Slaganje imenice i glagola

Derivacija – tvorba reči dodavanjem prefiksa i sufiksa

Pridevi (Adjectives)

 • Vrste prideva
 • Mesto prideva u rečenici
 • Neodređeni pridevi (Adjectives of Quality i Distributive Adjectives)
 • Prisvojni, pokazni pridevi
 • Opisni pridevi i poređenje prideva

Zamenice (Pronouns)

 • Vrste zamenica i upotreba
 • Neodređene zamenice
 • Prisvojne, pokazne, odnosne, povratne zamenice

Prilozi (Adverbs)

 • Vrste priloga
 • Red reči u rečenici (mesto priloga)
 • Odstupanja od reda reči u rečenici

Infinitiv (The Infinitive)

 • Oblici infinitiva
 • Služba infinitive u rečenici
 • Upotreba infinitiva sa to
 • Upotreba infinitive bez to (bare infinitive)

Gerund (The Gerund)

 • Oblici gerunda
 • Služba gerunda i glagolske imenice u rečenici

Sklopovi sa gerundom i infinitivom

 • Kad se značenje ne menja
 • Kad se značenje menja

Particip (The Participle)

 • Particip prezenta – oblici i služba u rečenici
 • Particip prošli – oblici i služba u rečenici
 • Particip perfekta – oblici i služba u rečenici
 • Upotreba apsolutnog participa

Konjunktiv u engleskom jeziku (The Subjunctive)

 • Mandativni konjunktiv
 • Konjinktiv u izrazima
 • Konjunktiv za iskazivanje prošle i sadašnje (pretpostavljene) radnje (stanja)

Nepotpuni glagoli (The Modals)

 • Be, have, do, used to...
 • Can, could, be able to
 • Must, have to
 • May, might
 • Ought to
 • Shall, should
 • Will, would
 • Need, dare

Glagolska vremena

 • The Present Simple Tense – upotreba
 • The Present Continuous Tense – upotreba
 • The Present Perfect Tense – upotreba
 • The Present Perfect Continuous Tense – upotreba
 • The Past Simple Tense – upotreba
 • The Past Continuous Tense – upotreba
 • The Past Perfect Tense – upotreba
 • The Past Perfect Continuous Tense – upotreba
 • The Future Simple Tense – upotreba
 • The Future Continuous Tense – upotreba
 • The Future Perfect Tense – upotreba
 • The Future Perfect Continuous Tense – upotreba
 • The Going-to-Future – upotreba

Pasiv (The Passive Voice)

 • Primeri tvorbe rečenica u pasivu
 • Prenošenje (prepričavanje) u pasivu (Reporting Passive)

Sklopovi sa HAVE/GET (The Causative HAVE/GET Construction)

 • Upotreba ovog sklopa
 • Razlike između Causative HAVE i Pasiva

Neupravni govor (The Reported Speech)

 • Izjavne rečenice (Statements)
 • Zapovedne rečenice (Commands)
 • Saveti, predlozi, molbe (Advice, suggestions, requests)
 • Upitne rečenice i pitanja (YES/NO Questions i WH Questions)
 • Pravilo o slaganju vremena
 • Pravilo o upotrebi priloških odredaba u neupravnom govoru

Kondicionalna rečenica

 • Prvi tip kondicionalne rečenice
 • Drugi tip kondicionalne rečenice
 • Treći tip kondicionalne rečenice
 • Konjunktiv u kondicionalnoj rečenici
 • Mešovita kondicionalna rečenica

Vrste rečenica u engleskom jeziku

 • Prosta rečenica
 • Složena rečenica
 • Nezavisne rečenice – vrste
 • Zavisne rečenice – vrste

Imenske rečenice – vrste i služba

Pridevske rečenice – vrste i služba

Priloške rečenice – vrste i služba

Najvažnija pravila pravopisa u engleskom jeziku

Frazni glagoli – objašnjenje i primeri upotrebe

PREDAVAČI

SLAĐANA TANASIJEVIĆ

Pored osnovnog angažmana, nastave, učestvovala u organizaciji takmičenja u znanju engleskog jezika. Autor brojnih testova znanja. Bila je svojevremeno saradnik u izradi Programa za engleski jezik za osnovne i srednje škole. Recenzent nekolicine udžbenika i priručnika za gimnazije i srednje škole. Učestvovala na brojnim seminarima i stručnim i naučnim skupovima.

Do septembra 2011 radila u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Nastavila rad kao predavač na Visokoj školi za projektni menadžment i kao prevodilac.

U agenciji Desire pripreme za prrijemne za fakutet, iz engleskog jezika drži od osnivanja Agencije 1993 godine.

PRIMERI TESTOVA

TEXT...

VIDEO