DESIRE - Kontakt

 


INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:

Za uplatioca: ime i prezime učenika

Broj računa je: 205-46510-44

Primalac je: Agencija Desire, Vojvode Bogdana 30, Beograd

Svrha uplate je: naziv predmeta. (ne treba poziv na broj)


E-MAIL: ">

TELEFON:  064 145 42 10  od 10-20h

PIB:102559434

МB:53098819