Kalendar rada

NOVE GRUPE POČINJU 3. MARTA 2019. GODINE. NASTAVA ĆE SE ODRŽAVATI NEDELJOM U PETOJ GIMNAZIJI

Ukupan fond časova je 32, a nastava će trajati do sredine juna meseca.

U aprilu se neće raditi u nedelju 27.04. zbog prvog dana Uskrsa.