Bodovi sa upisa

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

интегрисане академске  студије

64

40

72,34

24

69,5

основне академске студије

240

160

63

80

58,66

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Јединствена листа

230

160

83,66

70

76

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Географија

80

50

88,9

30

81,8

Туризмологија

80

30

94,68

50

85,66

Просторно планирање

50

20

94,34

30

86,48

Демографија

50

20

90,32

30

81,16

Геопрост основе животне сред

50

20

91

30

84,4

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Грађевинарство

340

240

59,15

100

30,24

Геодезија и геоинформатика

60

40

64,08

20

48,68

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

посл управљање и статист 4г

900

610

72,22

290

61,82

посл управљање и статист 3г

400

0

 

400

78.74

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Електротех и рачунарство

500

400

68,4

100

64,86

Софтверско инжењерство

120

30

96,04

90

73

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Математика

250

205

74,02

45

71,46

Информатика

120

79

86,04

41

81,1

Астрономија и астрофизика

25

20

89,42

5

88,56

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Машинско инжењерство

540

520

62,66

20

61,92

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

интегрисане студије

500

450

78,08

50

77

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Биљна прoизводња

340

240

81,98

100

50,16

Зоотехника

100

75

55,66

25

-

Мелиорације земљишта

55

35

66,38

20

-

пољопривредна техника

55

30

63,08

20

-

Агро економија

120

85

84,18

35

62,84

Прехрамбенa технологија

300

200

78,74

100

52,62

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Јединствена листа

1450

600

70,12

850

31,2

ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВСКИ ФАК.

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

јединствена листа

135

90

61,2

45

41,16

РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Рударско инжењерство

80

65

52,28

15

45,08

Инжењерство нафте и гаса

30

25

86,24

5

80,32

Геотехнника

24

20

66,16

4

55,92

Геофизика

15

10

64,58

5

-

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Саобраћај

350

300

80,54

50

77,5

СТОМАТОЛОШКИ ФАК.

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Јединствена листа

220

200

79,5

20

78,48

ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Хемијско инжењерство

150

145

77,88

5

76,78

Инжењерство материјала

40

25

53,08

15

40

Инже животне средине

60

55

50,32

5

43.58

Биохе инж и биотехнологија

90

70

82,84

20

73,96

Металуршко инжењерство

20

15

70,88

5

49,28

Текстилно инжењерство

20

15

54,94

5

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Образовање учитеља

140

95

60

45

53,64

васпитачи

140

95

59,74

45

54,1

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

безбедност

390

150

85,86

240

73,38

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Ветерина

156

150

69,49

6

68,74

ФАСПЕР

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Дефектологија

160

100

69,52

60

61,46

Логопедија

60

40

79

20

74,72

Спец едукац и рехаб. особа са тешкоћама у металном развој

60

40

66,82

20

52,34

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Физичка хемија

100

80

57,26

20

51,72

ФАК. ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Информ системи и технологије

330

190

86,7

140

84,4

Менаџмент и организација

330

190

82,08

140

80,58

Инфо системи и техн на даљину

100

5

100

95

88,08

ФАКЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Политиколоргија

100

35

82,82

65

70,5

Међународне студије

140

35

85,34

105

67,68

Новинарство

160

50

68,54

110

50,04

Социј. полити. и социјал. рад

100

30

86,02

70

67,08

ФАКУЛТЕТ  ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Струковне студије спорт

90

22

77,27

68

51,57

Струк.студије рекреације

22

8

75,83

14

55,52

Основне академске студије

160

160

62,68

0

бодови

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Јединствена листа

247

200

74,1

47

68,98

ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Општа физика

25

25

93,72

0

-

Примењена и компјут физика

50

40

91,8

10

97

Метеорологија

75

25

93,72

5

91

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Фолозофија

70

65

51,06

5

46

Социологија

100

90

63,3

10

61,44

Педагогија

60

55

64,06

5

62,72

Андрагогија

30

25

54,34

5

46,2

Психологија

88

78

75,2

10

74,17

Историја

120

110

51,12

10

39,84

Историја уметности

90

80

56,9

10

46,88

Археологија

62

60

51,72

2

46,08

етнологија антропологија

55

50

57,18

5

45,04

Класичне науке

30

25

52,44

5

51

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Српски језхик и књижевност

120

100

50,08

20

37,7

Српска књижевност и језхик

120

65

54,98

55

33,58

Српска књиж са компартисти

65

55

53.8

10

38,84

Језик, књиж, култура (језици)

1200

550

76,8

650

52,26

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Хемија

80

75

92,12

5

91,7

Биохемија

50

45

78,8

5

77,68

Хемија животне средине

30

25

53.00

5

-

Настава хемије интегр.студиј

25

25

64,2

0

-

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

Шимарство

120

103

51,14

17

49,8

Техол, менаџмент и пројектова. намештаја и произ. од дрвета

100

70

51,62

30

35,74

Пејзажна архитектура

65

42

57,66

23

37,34

Екол. Инж. у заштити земљишн. и водних ресурса

60

24

52,8

36

41,05

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУК. СТУДИЈА

укуп

буџет

бодови

самоф

бодови

бабица

84

29

82,16

55

82.16

физиотерапеут

100

29

77.98

71

65.84

Струковна медицинска сестра

160

56

89,32

104

81,9

Лабораторијски технолог

48

19

79,42

29

68,24

нутрициониста - дијететичар

66

19

73,56

47

54,32

Струковни радиолог

80

29

78,1

51

66,88