Termini grupa

Termini održavanja nastave

Matematika (ETF, FON, Saobraćajni,Mašinski Gradjevinski..)  
          

       13:00  

 
Matematika za Ekonomski i Farmaceutski fakultet         
                  13:00    
Srpski jezik za sve fakultete  10:00
            
   
Engleski jezik za grupu Engleski jezik i knjizevnost                  11:30    
Engleski jezik za ostale jezike           10:00  
   
Istorija za Pravni fakultet                  13:00     
Istorija za FPN počinje u februaru                  13:00     
                 
Opšta informisanost za sve fakultete           

      11:30

   za one koji idu i    na psihologiju

   
Psihologija za Filozofski fakultet              13:00  
Hemija za sve fakultete

           10:00

 

          

 

   
Biologija za Biološki i ostale fakultete                       11:30           
Biologija za Medicinski i Stomatološki fakultet              11:30    
Crtanje i slikanje