Termini grupa

Termini održavanja nastave

Matematika (ETF, FON, Saobraćajni,Mašinski Gradjevinski..)  
          11.30

       13:00   

od 16. decembra

 
Matematika za Ekonomski i Farmaceutski fakultet          10:00
                      
Srpski jezik za sve fakultete  
            11:30
   
Engleski jezik za grupu Engleski jezik i knjizevnost            10:00      
Engleski jezik za ostale jezike           10:00  
   
Istorija zaFilozofski  i Pravni fakultet                     13:00  
Istorija za FPN počinje u februaru              13;00  
Sociologija za sve fakultete              11.30    
Opšta informisanost za sve fakultete           10:00

           11:30

za one koji idu i na psihologiju

   
Psihologija za Filozofski fakultet               13:00  
Hemija za sve fakultete

           10:00

 

          

 

   
Biologija za Biološki i ostale fakultete                                13 :00  
Biologija za Medicinski i Stomatološki fakultet              11:30    
Crtanje i slikanje       od februara       11:00-14:00