Termini grupa

Termini održavanja nastave

Matematika (ETF, FON, Saobraćajni,Mašinski Gradjevinski..)  
           11:30    
Matematika za Ekonomski i Farmaceutski fakultet  
            13:00  
Srpski jezik za sve fakultete  
            11:30
   
Engleski jezik za grupu Engleski jezik i knjizevnost            10:00      
Engleski jezik za ostale jezike           10:00  
   
Istorija zaFilozofski  i Pravni fakultet           10:00      
Istorija za FPN počinje u februaru         
Sociologija za sve fakultete              11.30    
Opšta informisanost za sve fakultete              11:30    
Psihologija za Filozofski fakultet               13:00  
Hemija za sve fakultete            10:00      
Biologija za Biološki fakultet              11:30    
Biologija za Medicinski i sve ostale fakultete              11:30    
Gluma                13:00