Upis i prijava

Prijavljivanje se vrši telefonom ili putem sajta.

Cena jednog predmeta je 25900.Ko se prijavi do 31.oktobra plaća na 6 rata po 4320 din

Ko se prijavi do 30. novembra plaća na 5 rata po 5180 din.

Ko se prijavoi do 31. decembra plaća na 4 rate po 6475 din. 

Za dva predmeta cena sa popustom od 5% je 49210.

Ko se prijavi do 31. oktobra plaća na 7 rata po 7030 din.

Do 30. novembra na 6 rata po 8200 din.

Do 31. decembra na 5 rata po 9840 din.          

Za plaćanje iznosa u celini ostvaruje se 10% popusta.

Za uplatioca: ime i prezime učenika

Broj računa je: 205-46510-44

Primalac je: Agencija Desire, Vojvode Bogdana 30, Beograd

Svrha uplate je: naziv predmeta. Ne treba poziv na broj

 

ZA SVE OSTALE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS RADNIM DANOM

 

Mob: 065 369 11 99 od 10h do 20h

E-MAIL: