Korisne informacije

Koji su formalni uslovi za nastavak visokog obrazovanja?

Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati opšte mature, u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove.

Koje vrste studija postoje?

Studije prvog stepena su:

  • osnovne akademske studije
  • osnovne strukovne studije

Studije drugog stepena su:

  • diplomske akademske studije – master
  • specijalističke strukovne studije
  • specijalističke akademske studije

Studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

Kako se ocenjuje uspešnost studenta?

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.

Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan).