Budući studenti

Naše pripreme za polaganje prijemnih ispita na fakultetima ujedno su i pripreme za sam fakultet, odnosno za uspešno startovanje na studijama. Mnogi naši učenici koji su uspešno položili prijemni ispit su nam se kasnije hvalili da su zahvaljujući našim pripremama sa lakoćom pratili predavnja na fakultetu i da su iz tog razloga bili među najboljim studentima.

Osim toga bili smo prijatno iznenadjeni kada je naš profesor srpskog jezika jednom kao zamenu poslao asistentkinju sa fakulteta koja je pre mnogo godina bila polaznik naših kurseva i kada je profesorka psihologije takođe kao zamenu jednom poslala našu bivšu učenicu koja je sada njena koleginica na Institutu za psihologiju.To pokazuje da naši učenici imaju dobru perspektivu ne samo kao studenti nego i kao predavači.