Istorija

Pripremna nastava iz istorije za Filozofski i Pravni fakultet odvija se na dva nivoa:predavanje gradiva i testiranje.

PROGRAM

Predavanjem su obuhvaćene lekcije iz nastavnog predmeta istorija iz srednješkolskih udžbenika predviđenih za polaganje prijemnog ispita. Osim predavanja, a radi lakšeg savladavanja gradiva, polaznicima će biti podeljeni propratni materijali kao što su: objašnjenja manje poznatih pojmova, hronološki pregledi i spiskovi istorijskih ličnosti. Predavanje je zamišljeno kao kombinacija klasičnog i interaktivnog.

Testiranje će od početka biti sastavni deo pripremne nastave. Na početku testovima od 10 do 20 pitanja proveravaće se napredak u savladavanju gradiva (tzv. radni testovi), da bi u završnoj fazi pripremne nastave (od kraja maja od kraja juna) testovima bilo obuhvaćeno celokupno pređeno gradivo i time podizao nivo znanja potreban za uspešno polaganje prijemnog ispita.

PREDAVAČI

PRIMERI TESTOVA

TEXT...

VIDEO