Istorija

Pripremna nastava iz istorije za Pravni fakultet odvija se na dva nivoa:predavanje gradiva i testiranje.

PROGRAM

Predavanjem su obuhvaćene lekcije iz nastavnog predmeta istorija iz srednješkolskih udžbenika predviđenih za polaganje prijemnog ispita. Osim predavanja, a radi lakšeg savladavanja gradiva, polaznicima će biti podeljeni propratni materijali kao što su: objašnjenja manje poznatih pojmova, hronološki pregledi i spiskovi istorijskih ličnosti. Predavanje je zamišljeno kao kombinacija klasičnog i interaktivnog.

Testiranje će od početka biti sastavni deo pripremne nastave. Na početku testovima od 10 do 20 pitanja proveravaće se napredak u savladavanju gradiva (tzv. radni testovi), da bi u završnoj fazi pripremne nastave (od kraja maja od kraja juna) testovima bilo obuhvaćeno celokupno pređeno gradivo i time podizao nivo znanja potreban za uspešno polaganje prijemnog ispita.

PREDAVAČI

dr RADOMIR POPOVIĆ

Rodjen je 1969. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1995. Radio je u osnovnoj školi (1995/6), Filozofskom fakultetu u Beogradu(1996), Arhivu Srpske Akademije nauka i umetnosti (1997-2001), a od novembra 2001. godine zaposlen je u Istorijskom institutu. Magistrirao je 2003. а doktorirao je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Za sve fakultete gde se polaže istorija

PRIMERI TESTOVA

TEXT...

VIDEO