Psihologija

Psihologija će se održavati nedeljom od 6.decembra 2020.godine, u Akademiji poslovno strukovnih studija,bivšoj Višoj poslovnoj školi,kod Vukovog spomenika.

Kurs iz psihologije koncipiran je kao konstantna provera znanja kako bi polaznici bili u potpunosti pripremljeni za test znanja koji ih očekuje na prijemnom ispitu. Pripremna nastava nije organizovana u vidu klasičnih predavanja. Mnogo korisniji i efikasniji način rada za ovu svrhu jeste onaj u kome se polaznici kod kuće spremaju (prelazeći određene lekcije), a na pripremnoj nastavi se njihovo znanje proverava kroz pitanja kakava se očekuju na prijemnom ispitu.

PROGRAM

Na uvodnom času polaznici se upoznaju sa tipovima pitanja na prijemnom ispitu, strategijama odgovaranja na ta pitanja i mogućim "zamkama" koje pojedina pitanja nose budući da pitanja na prijemnom retko zahtevaju samo puku reprodukciju.

Literatura za kurs iz psihologije je knjiga u izdanju Eduke,pod nazivom "Psihologija". Tokom pripremne nastave obrađuje se svih dvanaest oblasti iz nje, a to su:

 • Predmet, grane i metode psihologije
 • Organske osnove psihičkog života
 • Opažanje
 • Učenje
 • Pamćenje i zaboravljanje
 • Mišljenje
 • Inteligencija
 • Emocije, temperamnt i stres
 • Motivi
 • Pojedinac u društvenoj situaciji
 • Ličnost
 • Mentalni poremećaji

Nastava je osmišljena tako da polaznici imaju maskimalan dobitak od nje. To podrazumeva da se oni temeljno pripremaju za svaki čas, učeći zadatu lekciju ili deo oblasti, i da potom njihovo znanje biva detaljno provereno. Na časovima pripremne nastave znanje polaznika se testira, dopunjuje i sistematizuje. Predavač proverava razumevanje pređene oblasti od strane polaznika postavljajući različita pitanja, kakva će sresti na prijemnom ispitu. On sistematizuje znanja polaznika komentarišući njihove odgovore i dajući im detaljnu povratnu informaciju o tome šta je dobro u njihovim odgovorima, šta treba dodati i specifikovati, i koriguje ono što nije bilo zadovoljavajuće.

Na svakom času predavač ističe ključne koncepte, stručne izraze, vodeće teorije i najznačajnije naučnike. Pored toga on posebno pojašnjava i primerima ilustruje delove lekcije ili oblasti koji su kompleksni i sa kojima polaznici imaju poteškoće.

Poslednji časovi predviđeni su za simuliranje situacije prijemnog ispita. Na njima polaznici rešavaju testove znanja. Nakon toga dobijaju detaljnu informaciju o tačnim odgovorima, greškama, kao i o celokupnom uspehu na testu. Postignuće na testu izraženo je u procentima tako da polaznici mogu sa lakoćom da prate svoje napredovanje.

Veoma ja važno još jednom naglasiti da od ovakvog metoda rada korist imaju polaznici koji dolaze spremni na časove. Ukoliko to nije slučaj ili ukoliko je lekcija samo pročitana oni neće biti u stanju da ocene šta se u određenom pitanju od njih traži, u čemu je suština postavljenog pitanja, niti će moći da prate vlastito napredovanje.

Ovako koncipiranim kursom polaznici se kontinuirano mesecima spremaju za prijemni ispit prelazeći manje celine. Na taj način im je obezbeđeno dovoljno vremena da se pripreme, a ukoliko kontinuirano i vredno rade omogućeno im je da steknu temeljno znanje. S obzirom na to da je svaki čas osmišljen kao provera znanja, kao i da posledjni časovi u potpunosti simuliraju situaciju testiranja na prijemnom ispitu, u velikoj meri se redukuje trema koja obično prati izlazak na prijemni.

PREDAVAČI

VIDEO