Termini grupa

Nove grupe počinju 24. februara 2019. godine.

Grupe se formiraju do 15 učenika po jednom predmetu.

OPŠTE ZNANJE [biologija, hemija, geografija, istorija i fizika]

BIOLOGIJA, ANITA LAZAREVIĆ, str.sar na Biološkom fakultetu

GEOGRAFIJA, SAVO MINIĆ, profesor u X beogradskoj gimnaziji

ISTORIJA, PETAR ŽARKOVIĆ, profesor u Geodetskoj školi

HEMIJA, MILICA BRISIN, profesor u XIII beogradskoj gimnaziji

FIZIKA, KRSMANOVIĆ STJEPAN, nastavnik u OŠ Jelena Ćetković

Prva grupa ima SRPSKI od 10:00 do 11:30, MATEMATIKU od 11.30 do 13:00 i OPŠTE ZNANJE od 13:00 do 14:30h.

Druga grupa ima SRPSKI od 11:30 do 13:00, MATEMATIKU od 10:00 do 11:30 i OPŠTE ZNANJE od 13:00 do 14:30h.

U toku svakog dvočasa pravi se pauza od 5 min iz razloga što smo dugogodišnjim iskustvom ustanovili da đacima tog uzrasta koncentracija opada nakon 40 minuta nastave.