Termini grupa

Grupe se formiraju do 15 učenika po jednom predmetu.

IZBORNI  PREDMET [biologija, hemija, geografija, istorija i fizika]

BIOLOGIJA: BRANKA JOVIČIĆ, profesor u Petoj beogradskoj gimnaziji

GEOGRAFIJA: IVICA ŠANTIĆ, profesor u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji

ISTORIJA: PETAR ŽARKOVIĆ, istraživač saradnik na Institutu za istoriju

HEMIJA: MILICA BRUSIN, profesor u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji

FIZIKA: STJEPAN KRSMANOVIĆ, profesor u OŠ Jelena Ćetković

Prva grupa ima SRPSKI od 10:00 do 11:30, MATEMATIKU od 11.30 do 13:00 i IZBORNI  PREDMET od 13:00 do 14:30h.

Druga grupa ima SRPSKI od 11:30 do 13:00, MATEMATIKU od 10:00 do 11:30 i IZBORNI  PREDMET od 13:00 do 14:30h.

U toku svakog dvočasa pravi se pauza od 5 min iz razloga što smo dugogodišnjim iskustvom ustanovili da đacima tog uzrasta koncentracija opada nakon 40 minuta nastave.