Korisne informacije za osnovce

KAKO RAČUNAMO BODOVE?

Uspeh iz šestog, sedmog i osmog razreda potrebno je prvo sabrati a taj broj zatim pomnožiti sa brojem 4 i nakon toga ćete dobiti ukupan broj bodova iz škole.

Završni ispit (malu maturu) polažu učenici koji završavaju osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Mala matura se polaže u junu mesecu obično sredinom meseca. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku. Svi učenici moraju polagati malu maturu, jer ona predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja. Prijemni ispit održava se u 3 dana, najčešće početkom radne nedelje tj u ponedeljak, ali nekada i sredinom radne nedelje tj od srede do petka. Na prijemnom učenik može osvojiti maksimalno do 40 poena i to po 13 poena iz srpskog jezika i matematike, a 14 poena iz opšteg znanja (izborni predmet). Bodovi sa testa sabiraju se sa bodovima osvojenim na osnovu uspeha na kraju šestog, sedmog i osomog razreda i predstavljaju osnov za rangiranje učenika za upis u srednju školu.