IZBORNI PREDMET

 

PROGRAM

Prema planu i programu predviđeno je da nastava za pripreme za malu maturu iz izbornog predmeta traje pet meseci. Bira se između pet predmeta.Prvi je biologija, drugi geografija, treći istorija, četvrti hemija i peti fizika. izbornI predmet ne može da predavaje bilo ko, već samo profesori iz tih oblasti sa dugogodišnjim iskustvom rada u prosveti i obrazovanju.

PREDAVAČI

BIOLOGIJU predaje str. sar. mr LAZAREVIĆ ANITA

Zaposlena na Institutu za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1990. god. Radi na mestu stručnog saradnika za elektronsku mikroskopiju na Katedri za biologiju ćelije i tkiva,  kao i u Centru za mikroskopiju Biološkog fakulteta. Školske 1996/97 radila je kao profesor biologije u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata na Katedri za biologiju ćelije i tkiva i Centra za mikroskopiju Biološkog fakulteta. 

Od 1990. god. učestvuje kao predavač u pripremama srednjoškolaca za upis na fakultete na kojima se polaže biologija.

GEOGRAFIJU predaje IVICA ŠANTIĆ

Profesor geografije u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji.

ISTORIJU predaje PETAR ŽARKOVIĆ

Петар Жарковић, истраживач сарадник на Институту за историју. Област научног истраживања су му: политичка и друштвена историја социјалистичке Југославије 1945-1991, Југославија и Хладни рат, интелектуална историја Европе. Више од седам година радио као лиценцирани наставник историје у средњим школама (Шеста гимназија, Филолошка гимназија, Геодетска техничка школа).

HEMIJU predaje

MILICA BRUSIN

Profesorka hemije u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji

FIZIKU predaje

VIDEO