Opšte znanje

 

PROGRAM

Prema planu i programu predviđeno je da nastava za pripreme za malu maturu iz opšteg znanja traje pet meseci i to: Prvi mesec biologija, drugi geografija, treći istorija, četvrti hemija i peti fizika. Opšte znanje ili kombinovani test kako ga mnogi nazivaju nije isto što i opšta informisanost. Opšte znanje je znanje iz navedenih pet predmeta i njih ne može da predavati bilo ko, već samo profesori iz tih oblasti sa dugogodišnjim iskustvom rada u prosveti i obrazovanju.

PREDAVAČI

BIOLOGIJU predaje str. sar. mr LAZAREVIĆ ANITA

Zaposlena na Institutu za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1990. god. Radi na mestu stručnog saradnika za elektronsku mikroskopiju na Katedri za biologiju ćelije i tkiva,  kao i u Centru za mikroskopiju Biološkog fakulteta. Školske 1996/97 radila je kao profesor biologije u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata na Katedri za biologiju ćelije i tkiva i Centra za mikroskopiju Biološkog fakulteta. 

Od 1990. god. učestvuje kao predavač u pripremama srednjoškolaca za upis na fakultete na kojima se polaže biologija.

GEOGRAFIJU predaje

ISTORIJU predaje PETAR ŽARKOVIĆ

Profesor istorije u Geodetskoj školii.

HEMIJU predaje

MILICA BRUSIN

Profesorka hemije u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji

FIZIKU predaje

VIDEO