dr. IRENA NOVAKOVIĆ

Radi na Hemijskom fakultetu ,na katedri za organsku hemiju.Njena katedra se bavi ogrganizovanjem takmičenja iz hemije za srednjoškolce.

 Pripreme za upis na fakultete iz hemije profesorka Irena Novaković u agenciji Desire drži nekoliko godina,

tako da je njeno iskustvo u prenošenju znanja iz oblasti prijemnih ispita vrlo dragoceno u radu sa polaznicima kursa iz hemije.