doc. dr ALEKSANDAR MILANOVIĆ

Od 1997. radi kao asistent na Katedri za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Do 1997. predavao je u Filološkoj gimnaziji i Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Dugi niz godina je bio rukovodilac lingvističkog seminara u Istraživačkoj stanici Petnici. Jedan je od autora testova za opštinska, okružna i republička takmičenja Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Pripreme za prijemne za fakultete na kojima se polaže  srpski jezik u agenciji Desire vodi sa velikom uspehom od 2000. godine.Mnogi njegovi učenici sa priprema za prijemne su sada profesori u srednjim školama ili na univerzitetu.

Za sve fakultete gde se polaže srpski jezik