dr VLADIMIR VULETIĆ

Vanredni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu

Obrazovanje i stručno usavršavanje

1990 - osnovne studije - Filozofski fakultet u Beogradu

1996 - magistarske studije - Filozofski fakultet u Beogradu

(tema: SOCIOLOGIJA I IDEOLOGIJA. PRILOG ISTORIJI JUGOSLOVENSKE SOCIOLOGIJE(1945-1990))

2002 - odbrana doktorske disertacije - Filozofski fakultet u Beogradu

(tema: GLOBALIZACIJA-PROCES I/ILI PROJEKAT)

Oblasti interesovanja i istraživanja

Opšta sociologija

Teorije globalizacije

Ekonomska globalizacija

Elite

Naučno nastavna zvanja

2009 - vanredni profesor - Filozofski fakultet u Beogradu

(uža naučna oblast: SOCIOLOGIJA)

2004 - docent - Filozofski fakultet u Beogradu

(uža naučna oblast: SOCIOLOGIJA)

1997 - asistent - Filozofski fakultet u Beogradu

(uža naučna oblast: OPŠTA SOCIOLOGIJA)

1995 - asistent-pripravnik - Filozofski fakultet u Beogradu

(uža naučna oblast: OPŠTA SOCIOLOGIJA)

Dodatno predavačko iskustvo

1999 - 1999 - Globalizacija

AAOM, Beograd, Srbija (predavanje po pozivu)

2002 - 2002 - Globalizacija

BOŠ, Beograd, Srbija (predavanje po pozivu)

2008 - Globalizacija - aktuelne debate; Globalizacija i društvene klase

FPN, Beograd, Srbija (predavanje po pozivu)

2005 - 2007 - Uvod u sociologiju

Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija (predavanje po pozivu)

2001 - 2001 - Globalization

Inter University Centre, Dubrovnik, Croatia (predavanje po pozivu)

2006 - 2007 - Aktuelne debate o globalizaciji

Istrazivacka stanica, Petnica, Srbija (predavanje po pozivu)

2010 - 2012 - Deliberativna demokratija; Globalizacija i demokratija

Fond za političku izuzetnost, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Srbija (predavanje po pozivu)

Upravljačke funkcije i članstvo u stručnim organizacijama i časopisima

2002 - 2008 - Centar za studije globalizacije - Pro et contra, Beograd (direktor)

1991 - 1992 - sekretar Jugoslovenskog udruženja za sociologiju (članstvo)

2007 - 2011 - član redakcije časopsisa "Sociologija" (članstvo)

1996 - 1998 - član redakcije časopisa "Sociološki pregled" (članstvo)

2009 - 2013 - Srpsko sociološko društvo, Beograd (član predsedništva (dva mandata))

2010 - 2010 - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd (podneo ostavku) (predsednik upravnog odbora)

1983 - Srpsko sociološko društvo (članstvo)

Učešće u naučno-istraživačkim projektima

2002 - 2004 - The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union

Institut fur die Wissenschaft vom Menschen, Wien (istrazivac)

2004 - 2007 - DIOSCURI project: Eastern Enlargement – Western Enlargement Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession

Institut fur die Wissenschaft vom Menschen, Wien (istrazivac)

2006 - 2009 - INTUNE project: “Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe”

University of Siena, Italy (istrazivac)

2006 - 2010 - Društveni akteri i društvene promene u Srbiji 1990-2010

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd (saradnik)

2011 - 2014 - Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu

DRAGANA STOKANIĆ, saradnik u nastavi na predmetima Osnovi ekonomske sociologije i Osnovi sociologije organizacije na grupi za Sociologiju na Filozofskom fakultetu

DUNJA POLETI, saradnik u nastavi na predmetu Savremene migracije i problemi socio-ekonomske integracije na grupi za Sociologiju na Filozofskom fakultetu