dr IVANA STEPANOVIĆ

Studije na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta završila 1997 godine sa prosečnom ocenom 9,72, kao najbolji student generacije.Diplomski rad iz oblasti razvojne psihologije odbranila je kod profesora dr Ivana Ivića sa ocenom deset.Od 1994. do 1998. godine radila je kao demonstrator na Katedri za razvojnu psihologiju. Iste godine je postala saradnik Laboratorije za razvojnu psihologiju.

Krajem 1997. godine zaposlila se na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta kao istraživač saradnik. Na postdiplomskim studijama na Katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu u u Beogradu na smeru Razvojna psihologija položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10.Magistrirala je 2003. godine iz oblasti razvojne psihologije sa temom Formalne operacije i porodični kontekst njihovog razvoja kod mentora Prof.dr Ivana Ivića. Doktorirala je 2010. godine kod mentora dr Aleksandra Baucala sa temom iz oblasti razvojne psihologije Uloga asimetrične vršnjačke interakcije u razvoju formalno-operacionalnog mišljenja.

Bavi se istraživanjima u oblasti razvojne psihologije, posebno u oblasti kognitivnog razvoja u periodu adolescencije.Radila je na brojnim domaćim i medjunarodnim istraživačkim projektima i učestvovala na relevantnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.Objavila je jednu knjigu i brojne naučne radove u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u domaćim i stranim monografjijama.

Od 2005. godine član je medjunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja ISCAR ( International Society for Cultural and Activity Research). Učestvovala je i predsedavala sekcijama kongresa ovog udruženja i recenzirala radove.

Asistent Ivane Stepanović je Jelena Igračev, dugogodišnji saradnik instituta za psihologiju u Beogradu.

Za sve fakultete gde se polaže psihologija, opšta informisanost