Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije i poslovnu ekonomiju

PROGRAM

Priprema obuhvata: ...

PREDAVAČI

Grupa predavača

PRIMERI TESTOVA

...

VIDEO

...