Opšta informisanost

Opšta informisanost počinje 6 decembra 2020.godine u Akademiji poslovno strukovnih studija,kod Vukovog spomenika

Mediji o ozbiljnosti testa opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/572539/RESENJA-TESTA-

PROGRAM

POROGRAM PRIPREMA ZA TESTOVE OPSTE INFORMISANOSTI
 
1. PRINCIPI PRAVLJENJA TESTOVA. Nacini formiranja pitanja, oblasti znanja koje se cesto traze, nacini na koje se formiraju ponudjeni odgovori sa primerima

2. MUZIKA i MUZICKA KULTURA. Pocetci muzike, sinergija sa drugim umetnostima, kratka istorija muzike, muzicki oblici, razvoj instrumenta kroz istorijske i umetnicke periode, najpoznaiji umetnici, najpoznatija muzicka dela, muzicki stilovi i zanrovi. Pojmovnik  opste poznatih termina izumetnosti.

3. RELIGIJA istorijski razvoj religija, mnogobozacke religije, monoteisticke religije, ustrojstvo, osnovne dogme, svestenstvo, obicaji, poznata imena iz religija, osnovni pojmovi iz velikih svetskih religija(judaizam, hriscanstvo, islam, hinduizam, budizam, konfucianizam, taoizam …)

4. KNJIZEVNOST i JEZIK osnove pravopisa, osnovni pojmovi iz teorije knjizevnosti, stilske figure, klizevni pravci i glavni predstavnici i dela, svetski tokovi i domaca knjizevnost sa posebnim osvtom na lektiru.

5. SPORT istorija sporta, pregled popularnih sportova, pravila igre, igraci, tereni i pojmovnik za svaki sport, Najnoviji svetski domaci rezultati iz poznatih sportova

6. FILM i FILMSKA KULTURA  i TV sitorija filma, nastanak filma, filmska tehnologija, zanimanja u filmu, filmski pravci i zanrovi, glavna dela i reziseri sa najpoznatijim akterima filma. Istorija i nastanak televizije, razoj TV-a televizijski sistemi, televizijska zanimanja i pojmovi iz tv tehnike i produkcije, digitalna televizaja pojmovnik

7. NAUCNO TEHNIcKA OTKRICA i POZNATE LICNOSTI velika naucno tehnicka otkrica od praistorije do danasnjih dana. Znacaj pojedinih pronalazaka i njihov uticaj na svet, poznati naucnici, izvodjaci, umetnici, politicari, vojni lideri i sl.  

8. POZORISNA UMETNOST I BALET Nastanak i istorija pozorista u zapadnoj civilizaciji i na istoku. Razvoj odredjenih zanrova (drama, komedija, tragedija, vodvilj i sl) pojmovnik glume, pojmovnik pozorisnih termina. Razvoj baleta glavne licnosti , stvaraoci i dela

9. MEDICINA i FARMACIJA osnovni organi i sistemi organa kod coveka, bolesti vezane za te sisteme i farmaceutske grupe za lecenje odredjenih bolesti.

10. BIOLOGIJA onovne podele biologije, pojmovi po podelama razvoj odredjenih botanickih i zooloskih grupa, pojmovi vezani za biljni i zivotinjski svet i svet voda.

11. HEMIJA Razvoj hemije od alhemije do danasnjih dana, Velika otkrica u hemiji, Podela hemije, hemijski elemetni i karakteristike hemijskih grupa, Pojmovnik hemije

12. ISTORIJA UMETNOSTI  Razvoj umetnosti istorijsko umetnicki stilovi, glavni pravci, dela i autori sa osnovnim karakteristikama. Vremenska traka i slikovno simbolicko predstavljanje istorije umetnosti i stilova. Pojmovnik stilova, autora i velikih umetnickih dela

13. MATEMATIKA. Razvoj matematike kroz istoriju, podela matematike na oblasti sa osnovnim karakteristikama, matematicki pojmovi

14. MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE Velike svetske medjunarodne organizacije u sitemu ujedinjenih nacija i van njih kao i poznate velike medjunarodne organizacije (NASA, FBI, NATO, ASEAN…)

15. FILOZOFIJA sa istorijom razvoja filozofije, glavnim pravcima u filozofiji i pojmovima koji su za njih karakteristicni, veliki filozofi i glavne osobine njihovog misljenja

16. ISTORIJA kratak pregled istorijskih perioda, osnovne karakteristie, velikih civilizacija, drustvenih sitema, licnosti koje su obelezile te isotrijske periode, veliki istorijski dogadjaji, pojmovi iz istorije

17. EKONOMIJA i MENADZMENT osnovni pravci u razvoju ekonomije sa glavnim i poznatim pojmovima iz ekonomije i upravljanja ekonomskom oblašcu.

18. FIZIKA razvoj fizike kao nauke, osnovni fizicki pojmovi, glavni fizicki zakoni, fizicke velicine, sistemi mernih jedinica i glavne merne jedinice. Pojmovnik fizike

19. GEOGRAFIJA Nastanak geografije, velika geografska otkrica, osnovni geografski pojmovi nazivi velikih i karakteristicnih geografskih pojava i objekata. Velike geografske celine, sta ih spaja i razdvaja. Najvece i najmanje geografske velicine iz raznih geografskih oblasti.

20. ASTRONOMIJA razvoj astronomije do danas. Osnovni pojmovi iz astrnomije, astronomske jedinice, Kosmos, zvezdani sistemi, podela zvezda, planete i njihove karakteristike, ostala kosmicka tela, teorije o nastanku kosmosa i predvidjanja sa osnovnim pojmovnikom astronomije

21. KRATKI RECNICI Pregled turcizama, arhaizama, stranih reci, latinskih citata i izreka

22. KUVARSTVO POSLASTICARSTVO I POJMOVI VEZANI ZA DOMACINSTVO Sobzirom, na sve cesca pitanja vezana za ovu oblast obradjene su osnovne grupe hrane, njihovni nacini pripreme, vrste mesa I grupe povrca I voca kao I zacina I fondovi, sosovi I razni nazivi karakeristicnih opste poznatih  jela. Serviranja,  cesto korisceni medjunarodni izrazi za neka jela ili kuvarske tehnike (kordon blu – plava traka I sl …)

23. NAGRADE ovde se obradjuju sve velike nagrade poznatim umetnicima, sportistima I javnim licnostima koje su podeljene u poslednjih godinu ili dve dana. Tu spadaju filmske, pozoristne,knjizevne, nobelove, I ostale umetnicke nagrade kao I poznate sportske ili drzavne nagrade javnim licnostima. 

PREDAVAČI

VLADO MILIČIĆ

Education manager agencije Desire. Po obrazovanju je geograf, ali je poznat kao živa enciklopedija.U Agenciji je od njenog osnivanja, i svojim velikim praktičnim i teorijkim znanjima je u velikoj meri doprineo razvoju rada Agencije,naročito iz oblasti priprema za prijemne za fakultete gde se polaže  opšta informisanost,jer je godinama iz velikog broja enciklopedija skupljao najvažnije informacije iz oblasti nauke, umetnosti, filozofije, religije, politike, istorije, sporta, itd i ina taj način je napravio jedinstven program obuke. Sve te informacije je za svaku oblast otkucao na više strana i na predavanjima učenici osim usmenog objašnjenja dobiju i pisane materijale da sami to sve detaljno prouče.

VIDEO