Matematika

 

PROGRAM

 1. REALNI BROJEVI
 2. STEPEN I KVADRATNI KOREN
 3. ALGEBARSKI IZRAZI
 4. KORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA
 5. PROPORCIJE
 6. LINEARNE JEDNAČINE I JEDNAČINE SA DVE NEPOZNATE
 7. SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA SA DVE NEPOZNATE
 8. PITAGORINA TEOREMA
 9. TROUGAO I ČETVOROUGAO
 10. MNOGOUGAO
 11. KRUG
 12. SLOŽENE FIGURE
 13. PRIZMA I PIRAMIDA
 14. VALJAK, KUPA, LOPTA

PREDAVAČI

BILJANA BORAK

Profesorka matematike u Devetoj beogradskoj gimnaziji.

Rođena u Beogradu 27.11.1983. godine. Završila Devetu gimnaziju nakon čega upisuje Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2008. godine, a posle odbrane master rada 2009. godine počinje da radi u Sedmoj beogradskoj gimnaziji i na Poljoprivrednom fakultetu. Radila je i u Prvoj ekonomskoj školi, a od 2013. godine  radi u Devetoj gimnaziji. Redovno posećuje stručne seminare i radi na usavršavanju iz oblasti matematike i računarstva. Već godinama radi na pripremi maturanata za upis u najtraženije gimnazije i srednje škole u Beogradu. Brojni učenici Treće, Pete, Devete gimnazije najbolji su pokazatelj uspešnosti rada profesorke Borak i korisnosti njenog pripremnog kursa iz matematike za maturante.  prof. MILORAD BELJIĆ

Profesor matematike u Ekonomskoj školi.

VIDEO