Matematika

 

PROGRAM

 1. REALNI BROJEVI
 2. STEPEN I KVADRATNI KOREN
 3. ALGEBARSKI IZRAZI
 4. KORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA
 5. PROPORCIJE
 6. LINEARNE JEDNAČINE I JEDNAČINE SA DVE NEPOZNATE
 7. SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA SA DVE NEPOZNATE
 8. PITAGORINA TEOREMA
 9. TROUGAO I ČETVOROUGAO
 10. MNOGOUGAO
 11. KRUG
 12. SLOŽENE FIGURE
 13. PRIZMA I PIRAMIDA
 14. VALJAK, KUPA, LOPTA

PREDAVAČIprof. MILORAD BELJIĆ

Profesor matematike u Ekonomskoj školi.

VIDEO