KATARINA BEGOVIĆ

Završila je osnovne i master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije završila 2012. godine. Školske 2012−2013. godine bila je saradnik u nastavi na Učiteljskom fakultetu i na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2013. godine je asistent na Katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2013. godine član Društva za srpski jezik i književnost Srbije, a od 2014. autor testova iz oblasti Srpski jezik i jezička kultura za sve nivoe takmičenja odgovarajućih razreda osnovne i srednje škole. Od 2015. godine radi i kao profesor na predmetu Srpski jezik i književnost u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Od 2015. godine je saradnik na projektu onlajn pripreme za prijemni ispit iz srpskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik je različitih seminara i radionica u vezi sa nastavnim radom u školi i na fakultetu.