SLAĐANA TANASIJEVIĆ

Pored osnovnog angažmana, nastave, učestvovala u organizaciji takmičenja u znanju engleskog jezika. Autor brojnih testova znanja. Bila je svojevremeno saradnik u izradi Programa za engleski jezik za osnovne i srednje škole. Recenzent nekolicine udžbenika i priručnika za gimnazije i srednje škole. Učestvovala na brojnim seminarima i stručnim i naučnim skupovima.

Do septembra 2011 radila u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Nastavila rad kao predavač na Visokoj školi za projektni menadžment i kao prevodilac.

U agenciji Desire pripreme za prrijemne za fakutet, iz engleskog jezika drži od osnivanja Agencije 1993 godine.