Dr Biljana Stojić

 Dr Biljana Stojić
Rođena 1984. Diplomira istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2008. Na istom fakultetu,
na katedri za Modernu istoriju je i doktorirala 2015. U periodu 2017–2018 pohađala je
posledoktorske studije na Univerzitetu Porto u Portugaliji. Bavi se istorijom međunarodnih
odnosa, balkanskim ratovima i Prvim svetskim ratom. Od 2011. je zaposlena na Istorijskom
Institutu.

Za sve fakultete gde se polaže istorija