dr RADOMIR POPOVIĆ

Rodjen je 1969. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1995. Radio je u osnovnoj školi (1995/6), Filozofskom fakultetu u Beogradu(1996), Arhivu Srpske Akademije nauka i umetnosti (1997-2001), a od novembra 2001. godine zaposlen je u Istorijskom institutu. Magistrirao je 2003. а doktorirao je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Za sve fakultete gde se polaže istorija