str. sar. mr LAZAREVIĆ ANITA

Zaposlena na Institutu za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1990. god. Radi na mestu stručnog saradnika za elektronsku mikroskopiju na Katedri za biologiju ćelije i tkiva,  kao i u Centru za mikroskopiju Biološkog fakulteta. Školske 1996/97 radila je kao profesor biologije u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata na Katedri za biologiju ćelije i tkiva i Centra za mikroskopiju Biološkog fakulteta. 

Od 1990. god. učestvuje kao predavač u pripremama srednjoškolaca za upis na fakultete na kojima se polaže biologija.